درباره ما


از حکایت های قشنگ وقایع جالب واقعی و تکنولوژی های جدید تا ترول و جوک های خنده دار
ایجاد کننده وبلاگ :پیرمردی تنها در مینه سوتا زندگی می کرد . او می خواست مزرعه سیب زمینی اش راشخم بزند اما این کار خیلی سختی بود.

تنها پسرش که می توانست به او کمک کند در زندان بود .

پیرمرد نامه ای برای پسرش نوشت و وضعیت را برای او توضیح داد : 

پسرعزیزم من حال خوشی ندارم چون امسال نخواهم توانست سیب زمینی بکارم .

من نمی خواهم این مزرعه را از دست بدهم، چون مادرت همیشه زمان کاشت محصول را دوست داشت. من برای کار مزرعه خیلی پیر شده ام. اگر تو اینجا بودی تمام مشکلات من حل می شد.

من می دانم که اگر تو اینجا بودی مزرعه را برای من شخم می زدی .

دوستدار تو پدر

پیرمرد این تلگراف را دریافت کرد :

پدر, به خاطر خدا مزرعه را شخم نزن , من آنجا اسلحه پنهان کرده ام .

4 صبح فردا 12 نفر از مأموران FBI و افسران پلیس محلی دیده شدند , و تمام مزرعه را شخم زدند بدون اینکه اسلحه ای پیدا کنند .

پیرمرد بهت زده نامه دیگری به پسرش نوشت و به او گفت که چه اتفاقی افتاده و می خواهد چه کند ؟

پسرش پاسخ داد : پدر برو و سیب زمینی هایت را بکار، این بهترین کاری بود که از اینجا می توانستم برایت انجام بدهم .

 

 

 

معمای جالب زیر را حل کنید

زندانی دارای دو در است، یکی در آزادی و دیگری دَرِ اعدام. این زندان دارای دو زندانبان است که یکی از آنها راستگو و دیگری دروغگوست. خودِ زندانبانان همدیگر را به خوبی می شناسند. در این زندان مردی محبوس است که نمی داند کدامیک از زندانبانان راستگو، و کدامیک دروغگو است؟ به او اجازه می دهند، از یکی از زندانبانان 1 سئوال بپرسد و از پاسخ ، بفهمد در آزادی کدام است تا از آن خارج شود. از کدام زندانبان و چه پرسشی باید بکند تا به آزادی او بینجامد؟

 

 

پاسخ در ادامه مطلب

 

 

 

این پست به سفارش ساحل جون گذاشته شده است 

سلام بچه ها 

به نظرتون پسره قصد اذیت کردن داشته یا نه؟ 

دﺧﺘﺮﻩﺑﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﭘﺴﺮﺵ ﻣﻲ ﮔﻪ :

ﺑﺮﻭﻳﻪ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﻭﺍﺳﻢ ﺑﮕﻴﺮ

ﭘﺴﺮﻩ : ﻛﻮﻻ ﻳﺎ ﭘﭙﺴﻲ

ﺩﺧﺘﺮﻩ : ﻛﻮﻻ

ﭘﺴﺮﻩ : ﺩﺍﻳﺖ ﻳﺎ ﻋﺎﺩﻱ

ﺩﺧﺘﺮﻩ : ﺩﺍﻳﺖ

ﭘﺴﺮﻩ : ﻗﻮﻃﻲ ﻳﺎ ﺷﻴﺸﺔ

ﺩﺧﺘﺮﻩ : ﻗﻮﻃﻲ

ﭘﺴﺮﻩ : ﻛﻮﭼﻚ ﻳﺎ ﺑﺰﺭﮒ

ﺩﺧﺘﺮﻩ : ﺍﺻﻼ ﻧﻤﻴﺨﺎﻡ .. ﻭﺍﺳﻢ ﺍﺏ ﺑﻴﺎﺭ

ﭘﺴﺮﻩ : ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻳﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ

ﺩﺧﺘﺮﻩ : ﺍﺏ ﻣﻌﺪﻧﻲ

ﭘﺴﺮﻩ : ﺳﺮﺩ ﻳﺎ ﮔﺮﻡ

ﺩﺧﺘﺮﻩ : ﻣﻴﺰﻧﻤﺘـــــــــ ­ﺎ

ﭘﺴﺮﻩ : ﺑﺎ ﭼﻮﺏ ﻳﺎ ﺩﻣﺒﺎﻱ

ﺩﺧﺘﺮﻩ : ﺣﻴﻮﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭ ­ﻭﻭﻥ

ﭘﺴﺮﻩ : ﺧﺮ ﻳﺎ ﺳﻚ

ﺩﺧﺘﺮﻩ : ﮔﻤﺸﻮ ﺍﺯ ﺟﻠﻮ ﭼﺸﺎﻡ

ﭘﺴﺮﻩ : ﭘﻴﺎﺩﻩ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺩﻭ

ﺩﺧﺘﺮﻩ : ﺑﺎ ﻫﺮﭼﻲ ﺑــــــﺮﻭ ﻓﻘﻂ ﻧﺒﻴﻨﻤﺖ

ﭘﺴﺮﻩ : ﺑﺎﻫﺎﻡ ﻣﻴﺎﻱ ﻳﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﻡ

ﺩﺧﺘﺮﻩ : ﻣﻴﺎﻡ ﻣﻴﻜﻮﺷﻤــــــــﺖ

ﭘﺴﺮﻩ : ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ ﻳﺎ ﺳﺎﻃﻮﺭ

ﺩﺧﺘﺮﻩ : ﺳﺎﻃـــــــــﻮﺭ

ﭘﺴﺮﻩ : ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﻢ ﻣﻴﻜﻨﻲ ﻳﺎ ﺗﻴﻜﻪ ﺗﻴﻜﻪ

ﺩﺧﺘﺮﻩ : ﺧـــــﺪﺍ ﻟﻌﻨﺘﺖ ﻛﻨﻪ .. ﻗﻠﺒﻢ ﻭﺍﻳﺴﺎﺩ

ﭘﺴﺮﻩ : ﺑﺒﺮﻣﺖ ﺩﻛﺘﺮ ﻳﺎ ﺩﻛﺘﺮﻭ ﺑﻴﺎﺭﻡ ﺍﻳﻨﺠﺎ

راز موفقیت چیست؟«تصمیم گیری درست»

تصمیم گیری درست از چی ناشی میشه؟«از تجربه»

تجربه از چ چیزایی ب دست میاد؟«از تصمیم گیری های غلط»!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

چند مرد در رختکن یک باشگاه ورزشى مشغول لباس پوشیدن بودند که تلفن یکیشون که روى نیمکت بود زنگ زد. مرده گوشى را

 

 برداشت، دکمه  صداى بلند آن را فعّال کرد و شروع به حرف زدن کرد. توجه بقیه هم به مکالمه  تلفنى او جلب شد.


مرد: سلام


زن: عزیزم، منم. تو هنوز توى باشگاهى؟


مرد: آره


زن: من الان توى مرکز خرید هستم. اینجا یک مغازه، پالتو پوست خیلى قشنگى داره که قیمتش  سه میلیون تومنه. از نظر تو اشکالى نداره

 

 بخرم؟


مرد: چه اشکالى داره؟ اگه خوشت اومده بخر.


زن: ضمناً از جلوى یک ماشین فروشى رد شدم. یک بنز
2007 خیلى خوشگل گذاشته بود پشت ویترین.


مرد: چند بود؟


زن:
 45 میلیون تومن


مرد: باشه، بخرش. فقط مطمئن شو که دست اول باشه


زن: عالى شد! آخرین چیز هم این که اون خونه‌اى که پارسال دیدیم یادته؟ صاحبش حالا راضى شده نهصدو پنجاه میلیون تومن بفروشدش.


مرد: بهش بگو نهصد میلیون. فکر کنم قبول کنه. ولى اگه هیچ جورى قبول نکرد.پنجاه میلیون اضافه‌ش را هم بده. خونه  خیلى خوبیه.


زن: باشه. خیلى ممنون. دوستت دارم عزیزم. مى‌بینمت.


مرد: خداحافظ! مواظب خودت باش.

 
مرد تلفن را قطع کرد. بقیه  مردها در رختکن باشگاه هاج و واج به او نگاه مى‌کردند و دهنشان باز مونده بود.


مردى که تلفن را جواب داده بود لبخندى زد و پرسید: این تلفن موبایل مال کى بود؟

 

مرگ

 

 

VBIran ProVBIran ProVBIran ProVBIran Pro

VBIran ProVBIran ProVBIran Pro

VBIran ProVBIran Pro

VBIran Pro

مسافر روی صندلی جلو می نشینه. یه دقیقه بعد مسافر از راننده تاکسی

 

می پرسه: آقا منو می شناسی؟ راننده می گه: نه…
راننده واسه یه مسافر خانم که دست تکون می داده نگه می داره و خانمه عقب

می نشینه.

مسافر مرد دوباره از راننده می پرسه: منو می شناسی؟

راننده می گه: نه. شما؟ مسافر مرد می گه: من عزرائیلم.

راننده می گه: برو بابا! اُسکول گیر آوردی؟

یهو خانمه از عقب به راننده می گه : ببخشید آقا شما دارین با کی حرف

می زنین؟

راننده تا اینو می شنوه ترمز می زنه و از ترس فرار می کنه…بعد زنه و مرده با هم ماشین رو می دزدند!

 

 

 

VBIran ProVBIran ProVBIran ProVBIran Pro

 

VBIran ProVBIran ProVBIran Pro

 

VBIran ProVBIran Pro

VBIran Pro

 

مجموعه بسیار جالب و دیدنی از مبلمانهای چند منظوره که از شما عزیزان دعوت می کنیم با کلیک بر روی ادامه مطلب آنها را مشاهده بفرمایید.

Cool and Innovative Alarm Clocks

کلکسیونی از ساعتهای بسیار جالب و خلاقانه از سراسر دنیا که هر کدام دارای ترفند خاصی برای بیدار کردن شما ار خواب ناز هستند

بقیه در ادامه مطلب

Creative and Unusual Shoes

عجیبترین و جالبترین کفشهای زنانه از طراحان خبره سراسر دنیا که برای مشاهده آنها از شما دعوت می کنیم آنها را مشاهده بفرمایید

 

 

میز بسیار جالب وخلاقانه که توسط Michael Hilgers برای لبه بالکن طراحی شده است

 

تصاویر بیشتر را با کلیک برروی ادامه مطلب مشاهده بفرمایید

 

 

تشک مبتکرانه که برروی آب شناورمانده و به راحتی می توان برروی آن راه رفت ،دوید و ورجه وورجه کرد.

 

جهت مشاهده تصاویربیشتر بر روی ادامه مطلب کلیک بفرمایید


 

 

مطمئنم همه جور لوستری دیده بودید ولی لوستری از جنس پاستیل خرسی شکل،نه!!!

این لوستر جالب وخوشمزه را هنرمند با ذوق Kevin Champeny درست کرده است.مطمئنم که درست کردن همچین لوستری ابدا کار راحتی نیست.

 

تصاویر بیشتر را در ادامه مطلب مشاهده بفرمایید

 

 
 
 
 
همانطور که مشاهده می کنید در تصویر زیر 4 ناحیه متفاوت داریم که با نگاه اول هر کسی می گوید 4 عکس می بیند. ولی باید بگوییم این یک عکس می باشد که از زاویه ای متفاوت گرفته شده است.
 
 

 

 
 

تصویر زیر همان عکس را از زاویه ای دیگر نمایش می دهد. در اینجا می توانید به حقه ی عکاس پی ببرید.

 

 

 
در این تست هوش باید قسمت بریده شده را بیابید و جایگزین کنید. در شکل زیر دقت کنید کدام تکه باید در جدول جایگزین گردد؟ 

  

 

  

 

 این تست هوش را در کمترین زمان ممکن حل کنید! 


جواب آخرین عملیات ریاضی چند می شود؟
 
 
 
پاسخ صحیح عدد 90 است
 وسایل شهربازی همیشه یک چاشنی ترس را در خود نگه می دارند اما وقتی این وسایل ترسناک در نقطه ای ترسناک تر قرار بگیرند می توانند محیطی وصف ناپذیر به وجود آورند. 

 

به تازگی در ارتفاعات کلورادو شهربازی خاصی باز شده است که یکی از ترسناک ترین وسیله های دنیا را در اختیار دارد. این شهربازی در لبه یک دره به ارتفاع 400 متری قرار گرفته است و در گوشه ای از آن تابی قرار دارد که بر فراز دره حرکت می کند. 
 

 
این وسیله یک تاب الکترونیکی است که در لبه دره قرار گرفته است و زمانی که حرکت می کند به روی دره رفته و زاویه ای 112 درچه ای میگیرد. این باعث می شود تا افرادی که سوار وسیله شده اند به اوج ترس برسند. 

 

این وسیله به تازگی باز شده است ولی تنها افراد سالم می توانند از آن استفاده کنند زیرا قبل از نشستن روی صندلی های این تاب باید از چندین مرحله آزمایش مختلف پزشکی عبور کرد و سپس پزشکان اجازه سوار شدن می دهند. این تاب این روزها به عنوان ترسناک ترین تاب دنیا شناخته می شود.

 
عمارت 12 خوابه در گرینویچ در کنکتیکت امریکا به ارزش 190 میلیون دلار، گران ترین خانه در حال حاضر امریکا محسوب می شود که برای اولین بار به فروش گذاشته شده است.

 

با گران ترین خانه ویلایی امریکا آشنا شوید (+ تصویر)

قبلا این عمارت 50 جریبی، متعلق به هریت لودر گرینوی (که پدرش صاحب کارخانجات فولاد کارنگی بود) بوده است که در سه طبقه در سال 1896 ساخته شد.

به گزارش تکناز اتاق نشیمن، با شومینه بسیار زیبا، درها فرانسوی، اتاق مخصوص بیمار برای گرفتن حمام آفتاب، سقف طاقدار منقوش، کتابخانه چیده شده با شومینه، اتاق ناهار وری ، تزیینات بی نظیر سقف ، قابهایی از جنس بلوط از جمله ویژگی های داخل خانه است.

با گران ترین خانه ویلایی امریکا آشنا شوید (+ تصویر)

دوجزیره کوچک کنار عمارت قرار دارد. انبار وسیع، زمین تنیس، استخر گرم و سرد، باغ منحصربفرد و مزرعه قرن نوزدهمی از دیگر ویژگی های عمارتی است که در ابتدا بیش از 200 میلیون دلار قیمت گذاری شده بود.

 

 

 
این پیرمرد فرانسوی سر زنده با 100 سال سن توانست  رکورد سریعترین پیرمرد دوچرخه سوار را از آن خود کرد.این مرد عنوان سریعترین دوچرخه سوار در میان کهنسالان را از آن خود کرد و توانست نام خود را با این عنوان درکتاب گینس به چاپ برساند.او توانست مسیری 100 کیلومتری را با متوسط سرعت 23 کیلومتر در ساعت بپیماید.

 به گزارش تکناز  او ماه هاست که شبانه روز تمارین سختی را انجام میدهد تا بتواند مسیر مشخص شده را در کمتر از 5 ساعت طی کند.نهایتا هفته گذشته او موفق شد این مسیر 100 کیلومتری را با سرعت متوسط 23.35 کیلومتر بر ساعت و در مدت زمان 4 ساعت و 17 دقیقه و 27 ثانیه طی کند.
رابرت مارچند 26 نوامبر امسال 101 ساله خواهد شد.
 
 پیرمردی 100 ساله سریع ترین دوچرخه سوار جهان شد (عکس)
 
 پیرمردی 100 ساله سریع ترین دوچرخه سوار جهان شد (عکس)
 
 پیرمردی 100 ساله سریع ترین دوچرخه سوار جهان شد (عکس)
 
 پیرمردی 100 ساله سریع ترین دوچرخه سوار جهان شد (عکس)
 
 پیرمردی 100 ساله سریع ترین دوچرخه سوار جهان شد (عکس)
یباترین لذت های دنیا که باعث خر کیف شدن آدم میشه :

 

1. از خواب پاشی بعد ببینی 1 ساعت دیگه هم میتونی بخوابی !!!


2. وقتی دست تو جیبه لباسه قدیمیت میکنی و ببینی توش یه مقدار پوله ؟!!!


3. اونی که تو فکرشی همون لحظه بهت بزنگه !!!!!


4. وقتی که فکر میکنی امرن تو امتحانت 10 هم نمیگیری ، اما 18 میشی

 

چتر جزء آن دسته از وسایل قدیمی است که شرکت های پیشرفته خیلی تمایلی به طراحی آن با تکنولوژی های نوین ندارند.ولی دو طراح خلاق و با ذوق به نام های Je Sung Park و Woo Jung Kwon Sung  دست به چنین کاری زدند و چتری  مدرن طراحی نمودند که در نوع خود بی نظیر است .این چتر جالب بازدن دکمه آن بوسیله جریان فشار هوا قطرات باران را به اطراف پراکنده و از خیس شدن فرد جلوگیری میکند.

  جهت مشاهده تصاویربیشتر از عملکرد آن  بر روی ادامه مطلب کلیک بفرمایید

 

ایده و طرح بسیار جالب برای صنف غذاهای سریع که می توانند با این بسته بندی جالب برای پیتزا مشتریان بیشتری را جذب نمایند.این بسته بندی به مشتریان کمک می کند تا بدون اینکه دستشان چرب شود پیتزای خود را به راحتی برداشته و میل کنند

 

جهت مشاهده تصاویر بیشتر بر روی ادامه مطلب کلیک بفرمایید

 

 

یک ایده در کشور اسپانیا که توانسته خیابانهای این شهر را به صورت یک میدان فوتبال در بیاورد

بوسیله یک پرتوی لیزر خطهای زمین را به صورت مجازی بر روی زمین کشیده تابتوانند از خیابان یا زمینهای شهری بهتر استفاده کنند

بعد بازی پرتوی لیزر خاموش میشود و خیابان به صورت اول در می اید

این ابتکار باعث میشود که فوتبال در این کشور در کوچه ها و شهرهای انها جذابیت خودش را داشته باشد و باعث پیشرفت در فوتبال این کشور میشود


ما هم میتوانیم در شهرهایمان این گونه برنامه ریزی کنیمبرای دیدن عکسها به ادامه مطلب بروید

 

 

چسب

یک طراح توانسته به سادگی مشکلات یک چسب را حل کند.

با مربعی کردن سطح چسب توانسته کارایی یک چسب را بهتر کند.

از جمله مقدار مصرف چسب یعنی میتوانی بفهمی چقدر چسب جدا شده و بعد از ان برش دهید.

و یک مشکل دیگراینکه هنگامی که چسب را روی میز قرار دهیم از افتادن ان جلوگیری شود.

 

تصاویر بیشتر را در ادامه مطلب مشاهده بفرمایید

تصاویری خنده دار از زمانیکه کودکان را تنها در خانه رها می کنیم...(اگر چنین پدر و مادری هستید منتظر عواقب این کار باشد)تصاویر خنده دار تنها در خانه...!  www.taknaz.ir

کوئیز زیر از چهار سؤال تشکیل شده که به شما خواهد گفت آیا برای این که
یک مدیر حرفه‌ای باشید، شایستگی لازم را دارید یا نه؟
سؤال‌ها مشکل نیستند. در مورد هر سؤال اول سعی کنید خودتان پاسخ بدهید و
بعد پاسخ را بخوانید تا ببینید درست جواب داده‌اید یا خیر.

 

 

1.از شما خواسته شده یک زرافه را در یخچال قرار دهید. چطور این کار را
انجام می‌دهید؟

 

.

 

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

پاسخ: درب یخچال را باز می‌کنیم. زرافه را داخل یخچال می‌گذاریم و سپس
درب آن را می‌بندیم. هدف از این سؤال این است که مشخص شود آیا شما از آن
دسته افرادی هستید که تمایل دارند مسائل ساده را خیلی پیچیده ببینند یا
خیر!

2.حال از شما خواسته شده یک فیل را در یخچال قرار دهید. چه می‌کنید؟
.

.

.

.

.

.

.

پاسخ: آیا پاسخ شما این است که درب یخچال را باز می‌کنیم و فیل را در
یخچال می‌گذاریم و درب آن را می‌بندیم؟

نه! این درست نیست!

پاسخ صحیح این است که درب یخچال را باز می‌کنیم. زرافه را از یخچال خارج
می‌کنیم. فیل را در یخچال می‌گذاریم و درب آن را می‌بندیم. این سؤال برای
این است که مشخص شود آیا شما به نتایج کار های قبلی خود و تأثیر آن
برتصمیم گیری‌های بعدی‌تان فکر می‌کنید یا خیر.

 

3.شیرشاه یک کنفرانس برای حیوانات جنگل ترتیب داده است که به جز یک
حیوان، همگی حیوانات در آن حضور دارند. آن یک حیوان غایب کیست؟
.

.

.

.
.
.
.
پاسخ: یادتان رفته که فیل الان در یخچال است؟ پس حیوان غایب این جلسه
باید فیل باشد! هدف از این سؤال این است که حافظه شما در به خاطر سپردن
اطلاعات سنجیده شود.
اگر تا این جا به سؤالات پاسخ درست نداده‌اید نگران نباشید، هنوز یک سؤال
دیگر مانده است.

 

 

4.باید از یک رودخانه عبور کنید که محل سکونت کروکودیل هاست. شما قایق
ندارید. چه می‌کنید؟
.
.
.
.
.
.
.
پاسخ: خیلی ساده است! به داخل رودخانه پریده و با شنا کردن از آن عبور می کنید.
کروکودیل‌ها؟ آنها الان در جلسه‌ای هستند که شیرشاه ترتیب داده! هدف از
این سؤال این است که مشخص شود آیا از اشتباه‌های قبلی خود درس می‌گیرید
که دوباره آن ها را تکرار نکنید یا خیر

AcrWNXSGH5.jpg

 

به نظر شما در تصویر زیر رنگ قسمت بالایی و پایینی چه تفاوتی با هم دارد؟

خوب دقت کنید

 
 
رنگ هر دو قسمت یکی است!
 

 

برای اطمینان یک بار دیگر به تصویر برگردید و انگشت خود را بر روی خط جداکننده بگذارید و نگاه کنید.
کسی که سخنانش نه راست است و نه دروغ ، فیلسوف است.

 

. کسی که راست و دروغ برای او یکی است متملق و چاپلوس است.

 

. کسی که پول میگیرد تا دروغ بگوید دلال است.

 

. کسی که دروغ می گوید تا پول بگیرد گداست.

 

. کسی که پول می گیرد تا راست و دروغ را تشخیص دهد قاضی است.

 

. کسی که پول می گیرد تا راست را دروغ و دروغ را راست جلوه دهد وکیل است.

 

. کسی که جز راست چیزی نمی گوید بچه است.

 

. کسی که به خودش هم دروغ می گوید متکبر و خود پسند است.

 

. کسی که دروغ خودش را باور می کند ابله است.

 

. کسی که سخنان دروغش شیرین است شاعر است.

 

. کسی که علی رغم میل باطنی خود دروغ می گوید زن و شوهر است.

 

. کسی که اصلا دروغ نمی گوید مرده است.

 

. کسی که دروغ می گوید و خودش هم نمی فهمد پر حرف است.

 

. کسی که مردم سخنان دروغ او را راست می پندارند سیاستمدار است.

 

 

. کسی که مردم سخنان راست او را دروغ می پندارند و به او می خندند دیوانه است.

HbNK1L09TW.jpg

LexusWorld Aids Day
 
 

Volkswagen

 

titanic on smaller screen
 

world heart federation
 
امروزه دنیای بازاریابی بسیار پیچیده و رقابتی شده است.

در اینجا قصد داریم شما را با شرکت هایی که با خط عابر پیاده سعی در معرفی محصولات و خدماتشان دارند آشنا کنیم :

1. مک دونالد (MCDonald)

بازاریابی و تبلیغات با استفاده از پیاده رو + عکس| HiPersian.Com

درتابستان 2010، مک دونالد این سبک از تبلیغات را ابداع کرد و در یکی از بزرگترین جشنواره های مردمی در سوئد در مقابل فروشگاه خود خط عابر پیاده را به یک جعبه بزرگ سیب زمینی سرخ کرده تبدیل کرد. تمام طول برگزاری این جشن در سوئد نمای خط عابر پیاده رویروی فروشگاه مک دونالد به این شکل جلب نظر می کرد و مردم را به سوی رستوران خود دعوت می نمود.

نمونه های بیشتر در ادامه مطلب


دانشمندان ایرانی اعلام کردند :

 کسانی که در روز 16 ساعت پشت میز می‌نشینند

نسبت به کسانی که 10 ساعت پشت میز می‌نشینند،
.
.
.
.
.
 
حدودا­ 6 ساعت بیشتر پشت میز می‌نشینند! 
 

 

 

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/545590_3312222480264_1010005685_n.jpg

یکی از اساتید دانشگاه شهید بهشتی خاطره جالبی را که مربوط به سالها پیش بود نقل میکرد:

 
"چندین سال قبل برای تحصیل در دانشگاه سانتا کلارا کالیفرنیا، وارد ایالات متحده شده بودم،
سه چهار ماه از شروع سال تحصیلی گذشته بود که یک کار گروهی برای دانشجویان تعیین شد که در گروه های پنج شش نفری با برنامه زمانی مشخصی باید انجام میشد.
دقیقا یادمه از دختر آمریکایی که درست توی نیمکت بغلیم مینشست و اسمش کاترینا بود پرسیدم که برای این کار گروهی تصمیمش چیه؟
گفت اول باید برنامه زمانی رو ببینه، ظاهرا برنامه دست یکی از دانشجوها به اسم فیلیپ بود.
پرسیدم فیلیپ رو میشناسی؟
کاترینا گفت آره، همون پسری که موهای بلوند قشنگی داره و ردیف جلو میشینه!
گفتم نمیدونم کیو میگی!
گفت همون پسر خوش تیپ که معمولا پیراهن و شلوار روشن شیکی تنش میکنه!
گفتم نمیدونم منظورت کیه؟
گفت همون پسری که کیف وکفشش همیشه ست هست باهم!
بازم نفهمیدم منظورش کی بود!
اونجا بود که کاترینا تون صداشو یکم پایین آورد و گفت فیلیپ دیگه، همون پسر مهربونی که روی ویلچیر میشینه...
این بار دقیقا فهمیدم کیو میگه ولی به طرز غیر قابل باوری رفتم تو فکر،
آدم چقدر باید نگاهش به اطراف مثبت باشه که بتونه از ویژگی های منفی و نقص ها چشم پوشی کنه...
چقدر خوبه مثبت دیدن...
یک لحظه خودمو جای کاترینا گذاشتم ، اگر از من در مورد فیلیپ میپرسیدن و فیلیپو میشناختم، چی میگفتم؟
حتما سریع میگفتم همون معلوله دیگه!!
وقتی نگاه کاترینا رو با دید خودم مقایسه کردم خیلی خجالت کشیدم...
شما چی فکر میکنید؟
چقد عالی میشه اگه ویژگی های مثبت افراد رو بیشتر ببینیم و بتونیم از نقص هاشون چشم پوشی کنیم"

 

 
 
 
 
شُعور مترقی یک قهوه چی فرانسوی ... فرهنگ سازی... !!!؛
ا"یک قهوه" : 3 یورو
ا"لطفاً یک قهوه" 2 یورو
ا" صبح به خیر، لطفاً برای من یک قهوه درست کنید" 1 یورو

سلام خوبین؟خوشین؟سلامتین؟امیدوارم حالتون خوب خوب

 

باشه میخوام یک موضوعی رو به اطلاع شما برسونم

 

راستی یادتون هست اون زمانها که فسقلی بودین کارتون 

 

پری دریایی میدیدین؟؟؟خب حالا این طور که از شواهد تاریخی

 

پیداست اسکلت پری دریایی پیدا شده میگین نه بزین ادامه 

 

ببینین منتظر نظراتتون راجع به این عکس هـــــستـــــم

 

سلام،خوبم مرســــی اصلا مگه میشه با دیدن شما خوب نباشم؟

 

 

من هیچ تـــوضیحی راجع به این عکس ندارم فقط یک ســوال 

 

مــهم دارم...

تا حــالا 11 قلــــــو دیدین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


چینی ها مطابق این تصویر متحرک ثابت کردند که 64 = 65

واقعا جالبه ها ؟؟؟؟؟ مگه نه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نجات

در یک پارتی خانمی پایش به
سنگی خورد و با بشقاب غذا در دستش به
زمین خورد، علت زمین خوردنش کفش جدید ش
بود که هنوز به آن عادت نکرده  بود.
دوستان کمک کرده و او را از زمین بلند و
بر نیمکتی نشاندند و جویای حالش
شدند.جواب داد حالش خوب است  وناراحتی
ندارد.
مهماندار بشقاب جدیدی با غذا به  ایشان
داد.... خانم بعد از ظهر خوبی را  به
اتفاق دوستانش گذراند و بسیار راضی به
اتفاق همسرش به خانه برگشت. 
 
چند ساعت بعد همسرش به دوستانی که
در  پارتی بودند تلفن کرد و اطلاع
داد که ژولی را به بیمارستان برده اند.
خانم ژولی در ساعت 18 همان روز در
بیمارستان فوت کرد و پزشگان علت مرک را
سکته مغزیA..V.C (Accident vasculaire c..ébral) تشخیص
دادند..
 
 
چند لحظه از وقت خود را به مطالبی که در
پی می آیند معطوف کنید، شایدروزی شما با
چنین اتفاقی برخورد کنید و بتوانید
زندگی شخصی را نجات دهید
 
یک متخصص اعصاب (نرولوگ ) می گوید: بعد از
یک ضربه مغزی که منجر به خونریزی رگی در
ناحیه مغز شده،اگر شخص ضربه دیده رادر
زمانی کمتر از سه ساعت به بیمارستان
برسانند امکان بر طرف کردن حادثه و نجات
شخص بسیار زیاد است. ولی همواره باید
قادر به تشخیص حادثه بود و این  عمل
بسیار ساده است.
 
پزشک متخصص می گوید مهمترین وظیفه
تشخیص حادثه خون ریزی مغزی است و بعد از
تشخیص و قبل از سه ساعت باید شخص را به
پزشک  رساند.
 
متخصص می گوید یک شاهد حادثه با آشنا
بودن به علائم خون ریزی مغزی می تواند
با سه سئوال ساده از مریض به سهولت او را
نجات دهد.اگر در آن گاردن پارتی یک نفر
سئوالهای زیر را از ژولی کرده بود حتما"
آن زن زیبا و جوان اکنون زنده  بود...
 
ــ از بیمار یا شخص ضربه مغزی خورده1
بخواهید بخندد.
 
ــ از بیمار یا شخص ضربه خورده بخواهید2
دو دستش را بالا نگه دارد..
 
ــ از بیمار یا شخص ضربه خورده بخواهید3
یک جمله ساده را تکرار کند. مثلا" بگوید
خورشید در آسمان بسیار خوب می درخشد
 
اگر بیمار یا شخص ضربه خورده قادر به
انجام یکی از این کارها نباشد باید فوری
اورژانس را خبر کرده و بیمار را  به
بیمارستان منتقل کرده و به مسئول
مربوطه عدم اجرای یک یا چند اعمال فوق
را اطلاع داده تا ایشان پزشک را  در
جریان گذارد.
 
یک متخصص قلب و یا اعصاب می گوید اگر کسی
این ایمیل را دریافت کند و حداقل آنرا
برای ده نفر دیگر ارسال دارد،مطمئن
باشد که در زندگی اش جان یک یا چند فرد
را نجات داده است..
 
توجه کنید، تعداد افرادی که این روزها
با اینترنت کار میکنند در دنیا چقدر است

و اگر ده نفر به ده نفر دیگر فرستاده شود چند نفر 
از این موضوع اطلاع پیدا می کنند ؟ 

روزی خانمی در حال بازی گلف بود که توپش تو جنگل افتاد. او دنبال توپ رفت و دید که یک قورباغه در تله گیر کرده است.
قورباغه به او گفت : اگر مرا از این تله آزاد کنی سه آرزوی تو را برآورده می کنم .
زن قورباغه را آزاد کرد و قورباغه گفت : "متشکرم" ولی من یادم رفت بگویم شرایطی برای آرزوهایت هست؛ هر آرزویی داشته باشی شوهرت 10 برابر آن را میگیرد.
زن گفت :....

اشکال ندارد !
زن برای اولین آرزویش میخواست که زیباترین زن دنیا شود !
قورباغه اخطار داد که شما متوجه هستید با این آرزو شوهر شما نیز جذابترین مرد دنیا می شود و تمام زنان به او جذب خواهند شد ؟
زن جواب داد : اشکالی ندارد من زیباترین زن جهان خواهم شد و او فقط به من نگاه میکند !
بنابراین اجی مجی ....... و او زیباترین زن جهان شد !
برای آرزوی دوم خود، زن میخواست که ثروتمندترین زن جهان باشد !
قورباغه گفت : این طوری شوهرت ثروتمندترین مرد جهان خواهد شد و او 10 برابر از تو ثروتمندتر می شود.
زن گفت اشکالی ندارد ! چون هرچه من دارم مال اوست و هرچه او دارد مال من است ...
بنابراین اجی مجی ....... و او ثروتمندترین زن جهان شد !
سپس قورباغه از آرزوی سوم زن سوال کرد و او جواب داد :
من دوست دارم که یک سکته قلبی خفیف بگیرم....
 

من در ازمون نمونه دولتی و استعداد های درخشان شرکت کردم و امروز صبح ازمون را دادم البته گندم زدم برای من و خواهرم که سخت بود دیگه نمیدونم برای بقیه چه طوری بود

بابام می گه قبول بشی یا قبول نشی فرقی نداره منم با خودم گفتم که خوب قبول نشوم دنیا تغییر نمی کنه ولی اگر قبول نشوم  فقط تمام زحماتم خراب می شود

من و خواهرم حوزه ی امتحانی مان با هم فرق داشت تو حوزه ی امتحانی من ،فقط سه نفر از هم کلاسی هامو دیدم ولی خواهرم گفته که بیست نفر را دیده است

مامانم هم گفته بود که یک پدر و مادر در دستاشون قرآن گرفته بودند و داشتند برای قبولی فرزند شان قرآن می خواندند و از ساعت هفت و نیم انجا بودند بیچاره اون دختر که داشت امتحان می داد اگر قبول نشه واقعا من یکی براش متاسف می شوم

هدیه آسمانی و فرآن خیلی سخت بود بیشتری اش خارج کتاب بود ولی گفته بودند صد در صد  از کتاب ششم

به نظر شما ازمون سخت بود یا نه

منتظر نظراتون هستم

وقتی بچه بودم می خواستم برای مادرم هدیه بگیرم اما پول نداشتم

وقتی بزرگ شدم و پول داشتم وقتی برای گرفتن هدیه برای ماردم نداشتم

وقتی پیر شدم هم پول داشتم و هم وقت ولی دیگه آن وقت مادری نداشتم تا برایش هدیه بخرم» پست ثابت ( ۱۳٩٩/٦/٦ )
» ۱۳٩۳/٧/۱٦ ( ۱۳٩۳/٧/۱٦ )
» نامه پیرزن به خدا! ( ۱۳٩۳/٧/۱٦ )
» قدرت اندیشه :O ( ۱۳٩۳/٧/۱٦ )
» قضاوت ( ۱۳٩۳/٧/۱٦ )
» یه چیزی نوشتم حالا بخون :) ( ۱۳٩۳/٧/۱٦ )
» برای مدیریت وبلاگ ( ۱۳٩٢/۱٢/٢۱ )
» معمای جالب زندانی و زندانبان ها ( ۱۳٩٢/۱۱/۱٦ )
» ده ترول خنده دار ( ۱۳٩٢/۱۱/۱٦ )
» امتحانات بای بای ( ۱۳٩٢/۱۱/۱٦ )